12. veebruar 2013

Küünlakuu

K ü ü n l a v a l g u s !
Mu Jumal, su riigil on saladus:
valgust saan anda vaid põledes,
vilja kanda – mulda langedes,
kohale jõuda – teele asudes.

Kuid sageli olen ma väsinud:
mu küünal on kustunud,
külimit saanud on tühjaks,
jaks jalgadest kadunud.

Sellepärast, mu Jumal,
süüta mind, et põleksin heleda leegiga,
luba kanda vilja, et teised saaksid lõigata,
toeta mind, et jõuaksin kohale.

Joel Siim – Eesti Kirik