15. oktoober 2012

Lõikustänupüha

On suveilu otsa saand,

maa paljas, metsad kolletand           
ja vaikind linnukene.
Kuid sina ärka tänama
suurt Loojat lauluohvriga
kui ristiinimene!

Maa kallist vilja kasvatas,
ja seda Jumal õnnistas,
mis meil nüüd koristada.                                                  
Nii lase, Issand, hoolega
meid taevavara koguda,
Su armu ülistada!

Mis Isa heldus kinkinud,
see on nüüd kokku kogutud
ja varjupaika pandud.
Nii armuajal tahame
ka usuvara koguda, 
sest selleks aeg on antud.

Sõnad: Viktor von Strauss und Torney, 1809-1899
Tõlge: Martin Lipp, 1854-1923.